Uppgradera din duschkabin eller badkar med värmeåtervinning – 
återvinn 1/3 AV ENERGIN

Montera en spillvattenvärmeväxlare även kallad duschvärmeväxlare under duschkabinen eller badkaret. Enkelt montage, se bild. Kan göras som "gör det själv" eller om du är osäker anlita en VVS-montör.  

Nedan finns en beräkningsark i exel där du kan lägga in egna värden och få fram beräknad lönsamhet.
 

Här kan du beräkna hur mycket du sparar och återbetalningstid. Du kan lägga in egna värden.


Denna duschvärmeväxlare har genomgått  tuffa tester med godkänt resultat hos certifieringsinstitutet RISE. Godkännandet är en bekräftelse på en säker och tillförlitlig produkt.

Funktionen på värmeväxlaren är enkel. Genom att ta värme från det nyss använda duschvattnet och överföra det till kallvattnet. Kallvattnet blir då förvärmt. När kallvattnet inte är kallt längre så går det åt mindre varmvatten. Detta  sköter termostat blandarventilen om.

Observera att det inte återanvänds gammalt duschvatten, utan bara ren energi.


Nedan översiktligt beskrivet. Kontakta oss för ytterligare informatio.

Beskrivning hur den är uppbyggd.
Värmeväxlaren består av två metallslangar i skjutna i varandra och i spalten mellan inner och ytterslang så rinner kallvattnet och förvärms av det varma använda duschvattnet som rinner åt motsatt håll.
Den yttre slangen syns ej, den finns under flätan som har till uppgift att stabilisera värmeväxlaren
Den veckade ytan skapar en turbolent vattenström vilket har en rengörande effekt samt att den värmeöverförande ytan blir större.

Det finns inga hinder för duschvattnet på vägen mot golvbrunnen vilket gör att risken för igensättning är liten.
Vanligast är att man bygger en värmeväxlare där vattnet paserar smala spalter där stopp oftast byggs upp.
Detta har undvikits med denna värmeväxlare.

 
Värmeväxlaren är designskyddad inom EU
 

Återvinningsgraden är strax över 30% beroende på vilka temperaturer varm och kallvattnet har samt uppkopplingssätt. Ju varmare varmvattnet är och kallare kallvattnet är, desto högre återvinningsgrad. 


 

Härmed intygas att värmeväxlarna tillverkas enligt de ritningar och anvisningar som ligger till grund för typgodkännande av Rise och Boverket.

Hur fungerar den?
Duschvärmeväxlaren är speciellt utformad böjlig slang gjord av rostfri stål för att monteras under en duschkabin.
Värmeväxlaren ersätter det rör eller slang som normalt går från utloppet från duschkabinen till golvbrunnen. Montaget går oftast att göra på befintlig kabin.  Oftast som "gör det själv"  utan att demontera kabinen. 

Denna bild visar hur det kan se ut under en duschkabin med monterad värmeväxlare

 Varför ska man välja en typgodkänd produkt ?
Det gäller såväl elektriska som VVS-produkter att de ska vara kontrollerade och installationssäkra. För att inte göra personskador eller skador på byggnaden. Dessutom blir försäkringsbolagen gladare om du väljer en typgodkänd produkt. 


Öppna filen och gör en beräkning på hur mycket du sparar. 

I Exelfilen ovan kan du beräkna hur mycket du sparar genom att skriva in dina värden i rutorna.