Uppgradera din duschkabin med värmeåtervinning
återvinn upp till 35% AV ENERGIN

Montera en spillvattenvärmeväxlare även kallad duschvärmeväxlare under duschkabinen. Enkelt montage, se bild.  Kan göras som "gör det själv" eller om du är osäker anlita en vvs-montör. 

Denna duschvärmeväxlare har nu genomgått SP  Sveriges Tekniska Forskninginstitut  tuffa tester med godkänt resultat.  Certifieringsinstitutet heter numera RISE
Detta är en bekräftelse på en säker och tillförlitlig produkt.

Funktionen på värmeväxlaren är enkel. Genom att ta värme från det nyss använda duschvattnet och överföra det till kallvattnet. Kallvattnet blir då förvärmt. När kallvattnet inte är kallt längre så går det åt mindre varmvatten. Detta  sköter termostat blandarventilen om.
Observera att det inte återanvänds gammalt duschvatten utan bara ren energi.

 

Beskrivning hur den är uppbyggd.
Värmeväxlaren består av två metallslangar i skjutna i varandra och i spalten mellan inner och ytterslang så rinner kallvattnet och förvärms av det varma använda duschvattnet som rinner åt motsatt håll.
Den yttre slangen syns ej, den finns under flätan som har till uppgift att stabilisera värmeväxlaren
Den veckade ytan skapar en turbolent vattenström vilket har en rengörande effekt samt att den värmeöverförande ytan blir större.

Det finns inga hinder för duschvattnet på vägen mot golvbrunnen vilket gör att risken för igensättning är liten.
Vanligast är att man bygger en värmeväxlare där vattnet paserar smala spalter där stopp oftast byggs upp.
Detta har undvikits med denna värmeväxlare.

 
Värmeväxlaren är designskyddad inom EU
 

Jag mäter  återvinningsgraden i energiverkningsgrad. Många andra tillverkare och säljare använder temperaturverkningsgrad vilket inte ger ett riktigt mätvärde. Oftast är en hög temperatur stegring på kallvattnet en indikation på dålig energi återvinning  .
Det beror på att det temperaratur förhöjda kallvattnet har ett litet flöde genom värmeväxlaren och på så sätt hinner bli varmt.  Vilket då innehåller en liten samlad energimängd.  Att man gör det av okunskap eller vilseledande marknadsföring vet jag inte.

 

Återvinningsgraden är mellan 35% till 50% beroende på vilka temperaturer varm och kallvattnet har samt uppkopplins sätt. Ju varmare varmvattnet är och  kallare kallvattnet är ger hög återvinningsgrad.
 

Värmeväxlaren tillverkas i samarbete med www.Euroflon.se i Motala. Vilket borgar för en kvalitetsprodukt i industrikvalitet och hög tillverknings kapacitet.

Vi tillverkar även avloppsvärmeväxlare för flerbostadshus.  De finns under en egen hemsida  www.kattfotsbacken.se
 

Härmed intygar vi att värmeväxlarna tillverkas enligt de ritningar och anvisningar som ligger till grund för typgodkännande av Rise och Boverket. 
Börje Wineström

Hur fungerar den?
Duschvärmeväxlaren är speciellt utformad böjlig slang gjord av rostfri stål för att monteras under en duschkabin.
Värmeväxlaren ersätter det rör eller slang som normalt går från utloppet från duschkabinen till golvbrunnen. Montaget går oftast att göra på befintlig kabin.  Oftast som "gör det själv"  utan att demontera kabinen. 

Denna bild visar hur det kan se ut under en duschkabin med monterad värmeväxlare

 

Certifikat nummer
SC0080-16Varför ska man välja en typgodkänd produkt ?
Det gäller såväl elektriska som VVS produkter att de ska vara kontrollerade och säkra. För att inte göra personskador eller skador på byggnaden.
Försäkringsbolagen blir gladare om du väljer en typgodkänd produkt. 

I Exelfilen ovan kan du beräkna hur mycket du sparar genom att skriva in dina värden i rutorna.