Denna sida är under uppbyggnad.
Avloppsvärmeväxlarna beskrivs i en egen hemsida
www.kattfotsbacken.se

Där finner du en beskrivning av tekniken och vad vi kan leverera