Mått
Det finns två storlekar Typ 1 och TYP 1L .
Typ 1-modellen har en totala längd om 1750mm, med 1500 mm mellan kallvatttenanslutningarna.

Typ 1L är en 250 mm längre modell som ger något bättre återvinning, 
 

Värmeväxlaren har klarat tester hos RISE, vilket betyder att den är godkänd för att anslutas till det kommunala ledningsnätet.