Installationsanvisning för spillvatten/duschvärme-växlaren ShoweReheat
 

Klicka på länken ovan för att öppna anvisningen i pdf (på engelska).

Duschvärmeväxlaren får bara installeras i godkända våtrum.

Värmeväxlaren får inte läggas direkt på värmegolv pga risk för bakteriell tillväxt.

Börja med att kontrollera befintliga anslutningars dimensioner och införskaffa eventuella övergångar samt att det behövs en eller två extra slangar för inkommande och utgående vatten från värmeväxlaren. Gängdimension R15. Det kan vara bra om slangarna är extra långa så att inga skarpa böjar blir eller att den sträcks.

Var säker på att vattnet är avstängt och för säkerhets skull öppna en kallvattenkran nära dig ex vis på tvättstället. Vi jobbar endast med kallvattnet, varmvattensidan kan vara orörd.
 
Det finns en röd sida och en blå på värmeväxlaren.

Den röda sidan går det använda duschvattnet in och det förvärmda kallvattnet ut som går mot blandarventilen

Den blå sidan går det använda duschvattnet mot golvbrunnen ut och det ingående kallvattnet ansluts här.

Kallvattnet och det använda duschvattnet går åt motsatta håll d.v.s motströms värmeväxlare.

Du behöver två skiftnycklar eller fasta nycklar för att installera värmeväxlaren.

Kontrollera att gummipackningarna är kvar. Dra ej åt för hårt. Fingertajt + 1/4 varv, brukar vara normalt.

Använd gärna hårsil i utloppet av duschkabinen.

Glöm ej att stänga kallvattenkranen du öppnade bredvid dig innan du öppnar huvudkranen.

Rengöring av värmeväxlaren brukar normalt inte behövas. Koka gärna upp en kastrull med kokhett vatten med en diskmaskins​​tablett. Och häll ut det i duschkabinens utlopp. Detta tar bort den biofilm som kan bildas.
Inspektera utloppet​ efter en tids användning för att se om att den ser ren ut och att inget läckage finns
 

 


Om du har fått ett problem med värmeväxlaren kontakta oss även om normal garantitid passerat. 

Härmed intygar vi att värmeväxlarna tillverkas enligt de ritningar och anvisningar som ligger till grund för typgodkännande av Rise och Boverket. 

Tips
Limma gärna fast vinkeljärn på undersidan av tråget för att med buntband fixera värmeväxlaren.

Verktyg och material du kan behöva