Min affärside
Jag har arbetat som mekanikkonstruktör i många år och har ett peronligt intresse för energibesparing. För fem år sedan byggdes den första prototypen av duschvärmeväxlaren.
Duschvärmeväxlare är mera vanligt i övriga Europa, där finns flera tillverkare. När kunskapen sprids om dess enkelhet och driftsäkerhet så kommer marknaden att växa även här i Sverige och med stigande elpriser.

Min vision
Att vara marknadsledande med duschvärmeväxlare i Sverige som i övriga Norden.
Mina duschvärmeväxlare är nu certifierade i både Sverig som Danmark