En framtidens teknik
Duschvärmeväxlare används i högre utsträckning i övriga Europa, där det också finns flera tillverkare.

Till följd av stigande elpriser bedömer vi att detta är en av många energibesparande tekniker som kommer att öka i betydelse framöver. När kunskapen sprids om dess enkelhet och driftsäkerhet, bedöms marknaden att växa även här i Sverige och övriga Norden.

 

Uppfinningen
Bakom uppfinningen står Börje Wineström som arbetat som mekanikkonstruktör i många år och har ett peronligt intresse för energibesparing. Han byggde den första prototypen av duschvärmeväxlaren.

År 2023 förvärvade Purus AB ShoweReheat.