Mått
Det finns två storlekar Typ 1 resp Typ 2.
Detta för att det finns två vanliga standard med anslutnings dimensioner på gråvattensidan. Duschkabinens anslutning vid utloppet.  Det är 32mm resp 40mm. 
Innan du beställer så kontrollera dimensionen på avloppsidan i din duschkabin.
Kallvattensidans anslutnings dimension är 1/2"  R15. I fackhandeln finns alla tillbehör du kan behöva för montaget.
Den totala längden är 1750mm  1500mm mellan kallvatttenanslutningarna.Här är mätdata som HSB Living Lab har gjort.

Så om du funderar vilken värmeväxlare som är bäst på marknadden. Showereheat har de bästa mätdata  ca 50% bättre. Återvinningen låg på dessa förutsättningar på 28%. Kallvattnet hade en temp 13,6C  sommartemp, vintertemp kan vara 7C då stiger ätervinningen mot 35%

Principen är ju kallare kallvattnet är, och varmare varmvattnet är, ger hög återvinning.


 

Källa HSB Living Lab

Värmeväxlare är testad av RISE och ETA i Danmark och Sverige 
Det betyder att de är godkända för att anslutas till det kommunala ledningsnätet.