Längden är 1750 mm totalt och 1500 mm mellan anslutningarna, den aktiva delen av värmeväxlaren. Gäller båda storlekarna
Typ 1 har anslutning 32mm på avloppsidan.  Diametern på flätan är 43 mm.
Typ 2 har anslutning 40 mm på avloppsidan.  Diametern på flätan är 63 mm.